นโยบายการคืนเงิน

เวิ้งดอทคอมจำหน่ายสินค้าอาหารและผลผลิตทางการเกษตร สินค้าส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคโดยตรงหรือนำไปแปรรูปเพื่อการบริโภค ทางเราแนะนำว่า กรุณาเลือกสินค้าให้ถูกต้องก่อนสั่งซื้อทุกครั้ง เพราะสินค้าอาหารเกื่อบทุกรายการไม่รับคืน เหตุเพราะสินค้ามีการเน่าเสียได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทางเราส่งสินค้าผิดทางเรารับผิดชอบในการ คืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าให้อย่างไม่มีเงือนไข

ผักสะอาดไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
ผลไม้ตามฤดูไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
ตลาดของสดไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
ปลาน้ำจืดไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
อาหารทะเลไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
อาหารแปรรูปเปลี่ยนสินค้า ส่งคืน รับคืนเฉพาะสินค้าแปรรูปในบรรจุภัณฑ์
ของดองเปลี่ยนสินค้า ส่งคืน
ข้าวสารเปลี่ยนสินค้า ส่งคืน
อาหารแห้งไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
เครื่องปรุงเปลี่ยนสินค้า ส่งคืน
ออร์แกนนิคไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
เครื่องครัวเปลี่ยนสินค้า ส่งคืน
สินค้าอื่นๆเปลี่ยนสินค้า ส่งคืน

มีคำถามเกี่ยวกับรายการสินค้าที่สั่งซื้อไปแล้วกรุณาติดต่อเราโดยตรง 094-494-8989