ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เวิ้งดอทคอม ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดอ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ และเพื่อจุดประสงค์ ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ให้คำว่า”เว็บไซต์นี้” หมายถึง https://verng.com ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ของบุคคลภายนอก กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้ละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ คุณยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
โปรดอ่าน “เงื่อนไขการใช้งาน” เหล่านี้ หากคุณกำลังพิจารณาการใช้เนื้อหา บริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนไซต์ เวิ้งดอทคอม โปรดทราบว่า ในการที่คุณเข้าเยี่ยมชม และ/หรือใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่า คุณตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงในเงื่อนไขการใช้งานของเรา โปรดยกเลิกการเชื่อมต่อจากไซต์และอย่าใช้งานไซต์นี้

ทั่วไป
เว็บไซต์นี้และไซต์ย่อยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมกันเรียกว่า “ไซต์”) ได้รับการเผยแพร่และดูแลรักษาโดยเวิ้งดอทคอม หรือบริษัทในเครือ หรือสำนักงานสาขา การใช้ไซต์นี้หมายความว่าคุณตกลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในประกาศทางกฎหมายนี้ ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเวิ้งดอทคอม คุณมอบการอนุญาตและสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดให้แก่ เวิ้งดอทคอมในการจัดการและใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อที่จะให้บริการแก่คุณ
เวิ้งดอทคอมไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อการลบหรือความล้มเหลวที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ การปรับข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลของคุณ เวิ้งดอทคอมไม่อาจรับผิดชอบต่อการลบข้อมูลใด ๆ ได้

เวิ้งดอทคอมจะไม่รับผิดใดๆ ทั้งสิ้นต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากอะไรก็ตามนอกเหนือจากการใช้หรือความไม่สามารถใช้บริการใดๆ หรือการเขียนทับข้อมูลใดๆ หรือการลบข้อมูลและไฟล์ส่วนตัวใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายชื่อ แทร็คเพลงและรูปภาพ) ที่เกิดขึ้นจากผลของการใช้บริการใดๆ
คุณรับทราบว่า เวิ้งดอทคอมมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องมีเหตุผลได้ตลอดเวลา

การดำเนินการออนไลน์
หากคุณแจกจ่ายเนื้อหาหรือเพิ่มความคิดเห็น แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่ เวิ้งดอทคอม ในการแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย สร้างงานสืบเนื่อง และเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบและสื่อใด ๆ ที่ เวิ้งดอทคอม เลือก คุณเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมของคุณทั้งหมดบนไซต์ รายการด้านล่างเป็นตัวอย่างการละเมิดบางอย่าง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ที่อาจเป็นผลให้การใช้งานไซต์ของคุณเป็นอันสิ้นสุด:

-ส่งข้อมูล เผยแพร่ หรืออำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท มุ่งร้าย ขู่เข็ญ คุกคาม ปรามาส จาบจ้วงเรื่องเชื้อชาติหรือ-ศาสนาอย่างรุนแรง หยาบคาย มีเนื้อหาเพศโจ่งแจ้ง ลามกอนาจาร สร้างความเสื่อมเสีย หรือน่ารังเกียจ
-คุกคาม ขู่เข็ญ ทำให้อับอาย หรือรบกวนผู้ใช้รายอื่นในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
-การเผยแพร่หรือการส่งเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ
-ใช้ข้อความหยาบคาย หรือภาษาที่กล่าวร้าย
-หลอกว่าเป็นคนอื่น ไม่อนุญาตให้คุณปลอมตัวเป็นผู้ใช้คนอื่น หรือบุคคลใด ๆ
-พยายามดึงรหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่น
-เผยแพร่ข้อความโฆษณา หรือเนื้อหาส่งเสริมการขาย
-อัปโหลดไวรัส สปายแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เป็นอันตราย
-ขัดจังหวะ หรือพยายามขัดขวางการทำงานของไซต์

เวิ้งดอทคอมสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาได้ตลอดเวลา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่ฝ่าฝืนมาตรฐานเหล่านี้ เวิ้งดอทคอม ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่น่ารังเกียจที่คุณอาจพบได้ในระหว่างที่ใช้ไซต์
ค่าเสียหาย
ทั้งเวิ้งดอทคอมหรือผู้ที่ช่วยเหลือเราในการสร้าง ผลิต ส่งมอบและ/หรือดูแลรักษาไซต์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงความเสียหายทางตรง มิได้ตั้งใจ ที่เป็นผลต่อเนื่อง ทางอ้อมหรือที่เป็นการลงโทษ และค่าทนายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและการใช้ไซต์ของคุณ ฉะนั้น คุณจึงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อผลที่ตามมาของการใช้ไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหาย ปกป้อง และป้องกันเวิ้งดอทคอมเจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือและบริษัทแม่ ตลอดจนผู้ให้บริการ ผู้ให้เนื้อหาและผู้ออกใบอนุญาต (รวมกันเรียกว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดเชย”) ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการรับผิด การเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใด และทั้งหมด รวมทั้งค่าทนาย ที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายที่ได้รับการชดเชย ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใดๆ โดยคุณต่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การเป็นตัวแทน การรับประกันและข้อตกลงร่วมกันที่กล่าวมานี้

ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความแม่นยำของข้อมูลที่ให้โดยเวิ้งดอทคอมและไซต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยธรรมชาติของสื่อและความเสี่ยงจากการรบกวนและการขาดตอน จึงได้ยกเว้นการรับผิดตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ
คุณตกลงว่า เมื่อลงทะเบียนเสร็จหรือสืบเนื่องจากการใช้บริการบางส่วน คุณอาจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวิ้งดอทคอมบริการเฉพาะที่มีการใช้งาน หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ของเวิ้งดอทคอมข้อมูลดังกล่าวอาจถูกส่งทางอีเมล เอสเอ็มเอส และ/หรือวิธีการอื่น โดยใช้ข้อมูลที่คุณลงทะเบียน คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นภายใต้แผนบริการไร้สายของคุณที่เกี่ยวข้องกับการรับการสื่อสารของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ใช้หรือที่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น เท่าที่สามารถปฏิบัติได้ สำหรับข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริการ คุณจะได้รับข้อเสนอให้ใบแจ้งหนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเวิ้งดอทคอมกรุณาทบทวนเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเวิ้งดอทคอม
คุณตกลงว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการทางอีเมล เอสเอ็มเอสและ/หรือวิธีการอื่น โดยใช้ข้อมูลที่คุณลงทะเบียน

การปฏิเสธการรับประกันและการรับผิดชอบต่อความเสียหาย
คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานไซต์นี้ด้วยตัวคุณเอง ไซต์ (รวมทั้งเนื้อหาและฟังก์ชั่นทั้งหมดที่ทำให้มีขึ้นหรือเข้าถึงผ่านไซต์) ให้มา “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เรื่องเนื้อหาในไซต์เวิ้งดอทคอมจะไม่เป็นตัวแทนหรือไม่รับประกันสิ่งใดก็ตาม (1) ในแง่ความถูกต้อง ความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดเนื้อหาใดๆ ที่ได้เผยแพร่หรือสามารถหาได้จากไซต์; (2) ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์ใช้งานได้จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจได้รับเชื้อ มีภัยหรือทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของคุณเมื่อคุณเข้าไป เรียกดู ดาวน์โหลด หรือไม่ก็การใช้งานไซต์ หรือ (3) ว่าการใช้หรือความเพลิดเพลินของบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือไม่มีข้อผิดพลาด

เวิ้งดอทคอมจะไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหาย ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายทางอ้อม การลงโทษ หรือความเสียหายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้งาน (ข) การที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ (ค) ข้อผิดพลาด หรือการตกหล่นในเนื้อหาหรือการทำงานของไซต์ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อของเวิ้งดอทคอมแม้ว่าเวิ้งดอทคอมหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม ในเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายต่างๆ ที่เป็นผลที่ตามมาหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ดังนั้นข้อกำจัดหรือข้อยกเว้นด้านบนจึงอาจไม่ใช้กับคุณ ในทุกกรณี เวิ้งดอทคอมไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณในความเสียหาย การสูญหาย และจากการเป็นต้นเหตุของการกระทำทั้งหมด (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเลย หรืออื่นๆ) เป็นจำนวนเงินเกิน 5000 บาท

บทบัญญัติทั่วไป
ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ในไซต์ถือเป็นข้อตกลงระหว่างเวิ้งดอทคอมกับคุณในการใช้งานไซต์ของคุณ การที่เวิ้งดอทคอม มิได้เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ทั้งปวงในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติในเวลาใดๆ หลังจากนั้น หรือการสละสิทธิ์ของ เวิ้งดอทคอมต่อการละเมิดข้อกำหนดใดๆ นี้ มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในตัวข้อกำหนดนั้นๆ เอง เพื่อให้เป็นผล การสละสิทธิ์ใดๆ โดยเวิ้งดอทคอม จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร สาเหตุของการกระทำใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของคุณจะต้องเริ่มขึ้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมีการร้องเรียนหรือสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หากศาลในเขตอำนาจหนึ่งพบว่าข้อกำหนดใดหรือส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่อนุญาต เพื่อให้จุดประสงค์ของข้อตกลงนี้บังเกิดผล และส่วนที่เหลือของเงื่อนไขและข้อกำหนดจะยังคงบังคับใช้และมีผลเต็มที่ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกกำกับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

มีปัญหาการใช้งานหรือสอบถามเพิ่มเติม ตามรายละเอียดด้านล่าง
สำนักงาน เวิ้งมาร์เกตเพลส
60/33 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-577-1569
โมบาย 094-494-8989