แพลตฟอร์มที่
ยืดหยุ่น ยุติธรรม
ทุกขั้นตอน

เราคือทีมงานที่มุ่งมันให้เกษตกรและร้านค้าชุมชนสามารถขายสินค้าให้กับผู้บริโภคโดยตรง

เราตรวจสอบและนำส่ง

นโยบายยุติธรรม
เวิ้งดอทคอมเราคือแพลตฟอร์มมาร์เกตเพลสที่ต้องการสรัางความมั้นใจให้ผู้ซื้อสินค้าและผู้ขายในทุกกระบวนการ ทุกครั้งที่มีการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยอดชำระสินค้าจะถูกเก็บไวที่บัญชี เวิ้งมาร์เกตเพลส  หลังจากทีมงานนำส่ง ยืนยันการรับของแล้ว ระบบจะทำการอนุญาติให้ผู้ขายถอนเงินจากระบบได้เท่านั้น
ทางเราจะมีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องและนำส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับตามเวลาที่เหมาะสม
นโนบายนี้จะครอบคลุมทุกรายการสั่งซื้อ รวมถึงการส่งออกพืชผักผลไม้ทุกชนิด