ประกัน
ความพึงพอใจ
ทุกขั้นตอน

All the music in your
personal WoodApp library.

เวิ้งดอทคอมเป็นผู้ให้บริการอีมาร์เกตเพลส ให้ร้านค้าปลีกและส่งสามารถซื้อขายสินค้ากับผู้บริโภคโดยตรง
สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ขายบนเว็บไซต์เป็นสิทธิของผู้ขายโดยตรง เวิ้งดอทคอมมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของการซื้อ การนำส่งและหลังการจัดส่งกับสินค้าทุกรายการที่สั่งซื้อ

เงื่อนไขการขอคืนเงินและสินค้า โดยเงือนไขการคืนเงินและเปลียนสินค้าเป็นไปตามนี้

ของดองเปลี่ยนสินค้า ส่งคืน
ข้าสารอาหารแห้ง เปลี่ยนสินค้า ส่งคืน
ตลาดของสด ไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
ปลาน้ำจืดไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
ผลิตภัณฑ์ออร์แกนนิค เปลี่ยนสินค้า ส่งคืนรับคืนเฉพาะสินค้าแปรูปในบรรจุภัณฑ์
ผลไม้ตามฤดูไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
ผักสดไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
พืชไร่ไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
สินค้าในหมวดอื่นๆแล้วแต่กรณี
อาหารทะเล ไม่รับคืน *สถานะเป็นไปตามหน้าตลาดอ้างอิง
อาหารแปรรูปเปลี่ยนสินค้า ส่งคืน รับคืนเฉพาะสินค้าแปรูปในบรรจุภัณฑ์
เครื่องครัวเปลี่ยนสินค้า ส่งคืน
เครื่องปรุ่งเปลี่ยนสินค้า ส่งคืน

ผู้ซื้อมีสิทธิโดยชอบธรรมในการขอคืนเงินขอเปลี่ยนสินค้าในกรณีต่อไปนี้
1 ไม่ได้รับสินค้าในเวลาที่กำหนด
2 สินค้าไม่ตรงตามที่ระบุไวบนหน้าเว็บไซต์หรือการสื่อสารกับร้านค้าที่ตกลงไว
3 สินค้าหมดอายุ ก่อนบริโภคมากกว่า 6 เดือน
4 สินค้าไม่อยู่ในสถานะที่บริโภคได้
5.มีสิ่งแปลกปลอมผสมอยู่ในสินค้าที่สั่งซื้อ
6 บรรจุภัณฑ์ของสินค้าฉีกขาดและเปิดออกจนอากาศเข้าได้

การแก้ไขปัญหา การขอคือเงิน รวมทั่งการจัดเปลี่ยนหรือนำส่งใหม่จะถูกแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมง
หากท่านต้องการแจ้งปัญหารายการที่สั่งซื้อไปกรูราติดต่อเรา คลิกที่นี้ หรือ กรอกแบบฟอร์มนี้เราจะติดต่อท่านอย่างเร็วที่สุด