Welcome to the Woodmart music.

There are many variations of passages of lorem ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected.

เงือนไขการใช้เว็บไซต์เวิ้งดอทคอม

เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์
โปรดอ่าน “เงื่อนไขการใช้งาน” เหล่านี้ หากคุณกำลังพิจารณาการใช้เนื้อหา บริการหรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏบนไซต์ เวิ้งดอทคอม โปรดทราบว่า ในการที่คุณเข้าเยี่ยมชม และ/หรือใช้เว็บไซต์ของเรา ถือว่า คุณตกลงตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หากคุณไม่ตกลงในเงื่อนไขการใช้งานของเรา โปรดยกเลิกการเชื่อมต่อจากไซต์และอย่าใช้งานไซต์นี้

ทั่วไป
เว็บไซต์นี้และไซต์ย่อยใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมกันเรียกว่า “ไซต์”) ได้รับการเผยแพร่และดูแลรักษาโดยเวิ้งดอทคอม หรือบริษัทในเครือ หรือสำนักงานสาขา การใช้ไซต์นี้หมายความว่าคุณตกลงในเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้กำหนดไว้ในประกาศทางกฎหมายนี้ ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวของเวิ้งดอทคอม คุณมอบการอนุญาตและสิทธิ์ที่จำเป็นทั้งหมดให้แก่ เวิ้งดอทคอมในการจัดการและใช้ข้อมูลของคุณ เพื่อที่จะให้บริการแก่คุณ
เวิ้งดอทคอมไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ต่อการลบหรือความล้มเหลวที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการ การปรับข้อมูลหรือการเก็บข้อมูลของคุณ เวิ้งดอทคอมไม่อาจรับผิดชอบต่อการลบข้อมูลใด ๆ ได้

เวิ้งดอทคอมจะไม่รับผิดใดๆ ทั้งสิ้นต่อการสูญเสียหรือความเสียหายโดยอ้อมหรือที่เป็นผลต่อเนื่องที่เกิดขึ้นจากอะไรก็ตามนอกเหนือจากการใช้หรือความไม่สามารถใช้บริการใดๆ หรือการเขียนทับข้อมูลใดๆ หรือการลบข้อมูลและไฟล์ส่วนตัวใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายชื่อ แทร็คเพลงและรูปภาพ) ที่เกิดขึ้นจากผลของการใช้บริการใดๆ
คุณรับทราบว่า เวิ้งดอทคอมมีสิทธิ์ที่จะลบข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องมีเหตุผลได้ตลอดเวลา

การดำเนินการออนไลน์
หากคุณแจกจ่ายเนื้อหาหรือเพิ่มความคิดเห็น แสดงว่าคุณให้สิทธิ์แก่ เวิ้งดอทคอม ในการแก้ไข คัดลอก แจกจ่าย สร้างงานสืบเนื่อง และเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวในรูปแบบและสื่อใด ๆ ที่ เวิ้งดอทคอม เลือก คุณเป็นผู้รับผิดชอบและรับผิดแต่เพียงผู้เดียวสำหรับกิจกรรมของคุณทั้งหมดบนไซต์ รายการด้านล่างเป็นตัวอย่างการละเมิดบางอย่าง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด ที่อาจเป็นผลให้การใช้งานไซต์ของคุณเป็นอันสิ้นสุด:

-ส่งข้อมูล เผยแพร่ หรืออำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท มุ่งร้าย ขู่เข็ญ คุกคาม ปรามาส จาบจ้วงเรื่องเชื้อชาติหรือ-ศาสนาอย่างรุนแรง หยาบคาย มีเนื้อหาเพศโจ่งแจ้ง ลามกอนาจาร สร้างความเสื่อมเสีย หรือน่ารังเกียจ
-คุกคาม ขู่เข็ญ ทำให้อับอาย หรือรบกวนผู้ใช้รายอื่นในลักษณะที่ไม่พึงประสงค์
-การเผยแพร่หรือการส่งเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ในความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่สามใด ๆ
-ใช้ข้อความหยาบคาย หรือภาษาที่กล่าวร้าย
-หลอกว่าเป็นคนอื่น ไม่อนุญาตให้คุณปลอมตัวเป็นผู้ใช้คนอื่น หรือบุคคลใด ๆ
-พยายามดึงรหัสผ่านของผู้ใช้รายอื่น
-เผยแพร่ข้อความโฆษณา หรือเนื้อหาส่งเสริมการขาย
-อัปโหลดไวรัส สปายแวร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่เป็นอันตราย
-ขัดจังหวะ หรือพยายามขัดขวางการทำงานของไซต์

เวิ้งดอทคอมสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาได้ตลอดเวลา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะเนื้อหาที่ฝ่าฝืนมาตรฐานเหล่านี้ เวิ้งดอทคอม ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่น่ารังเกียจที่คุณอาจพบได้ในระหว่างที่ใช้ไซต์

ค่าเสียหาย
ทั้งเวิ้งดอทคอมหรือผู้ที่ช่วยเหลือเราในการสร้าง ผลิต ส่งมอบและ/หรือดูแลรักษาไซต์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ของคุณ ซึ่งรวมถึงความเสียหายทางตรง มิได้ตั้งใจ ที่เป็นผลต่อเนื่อง ทางอ้อมหรือที่เป็นการลงโทษ และค่าทนายที่เกิดขึ้นจากการเข้าถึงและการใช้ไซต์ของคุณ ฉะนั้น คุณจึงเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อผลที่ตามมาของการใช้ไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหาย ปกป้อง และป้องกันเวิ้งดอทคอมเจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือและบริษัทแม่ ตลอดจนผู้ให้บริการ ผู้ให้เนื้อหาและผู้ออกใบอนุญาต (รวมกันเรียกว่า “ฝ่ายที่ได้รับการชดเชย”) ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการรับผิด การเรียกร้องและค่าใช้จ่ายใด และทั้งหมด รวมทั้งค่าทนาย ที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายที่ได้รับการชดเชย ซึ่งเกี่ยวเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดใดๆ โดยคุณต่อเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ การเป็นตัวแทน การรับประกันและข้อตกลงร่วมกันที่กล่าวมานี้

ได้มีความพยายามทุกวิถีทางเพื่อรับรองความแม่นยำของข้อมูลที่ให้โดยเวิ้งดอทคอมและไซต์ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยธรรมชาติของสื่อและความเสี่ยงจากการรบกวนและการขาดตอน จึงได้ยกเว้นการรับผิดตามที่กำหนดไว้ข้างต้น

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการ
คุณตกลงว่า เมื่อลงทะเบียนเสร็จหรือสืบเนื่องจากการใช้บริการบางส่วน คุณอาจได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเวิ้งดอทคอมบริการเฉพาะที่มีการใช้งาน หรือสินค้าหรือบริการอื่นๆ ของเวิ้งดอทคอมข้อมูลดังกล่าวอาจถูกส่งทางอีเมล เอสเอ็มเอส และ/หรือวิธีการอื่น โดยใช้ข้อมูลที่คุณลงทะเบียน คุณจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นภายใต้แผนบริการไร้สายของคุณที่เกี่ยวข้องกับการรับการสื่อสารของคุณที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ใช้หรือที่ได้รับอนุญาตเป็นอย่างอื่น เท่าที่สามารถปฏิบัติได้ สำหรับข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริการ คุณจะได้รับข้อเสนอให้ใบแจ้งหนี้ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนตัวของเวิ้งดอทคอมกรุณาทบทวนเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเวิ้งดอทคอม
คุณตกลงว่าคุณจะได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการทางอีเมล เอสเอ็มเอสและ/หรือวิธีการอื่น โดยใช้ข้อมูลที่คุณลงทะเบียน

การปฏิเสธการรับประกันและการรับผิดชอบต่อความเสียหาย
คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานไซต์นี้ด้วยตัวคุณเอง ไซต์ (รวมทั้งเนื้อหาและฟังก์ชั่นทั้งหมดที่ทำให้มีขึ้นหรือเข้าถึงผ่านไซต์) ให้มา “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ภายในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เรื่องเนื้อหาในไซต์เวิ้งดอทคอมจะไม่เป็นตัวแทนหรือไม่รับประกันสิ่งใดก็ตาม (1) ในแง่ความถูกต้อง ความสามารถเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดเนื้อหาใดๆ ที่ได้เผยแพร่หรือสามารถหาได้จากไซต์; (2) ว่าเซิร์ฟเวอร์ที่ทำให้ไซต์ใช้งานได้จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นๆ ที่อาจได้รับเชื้อ มีภัยหรือทำให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือทรัพย์สินอื่นใดของคุณเมื่อคุณเข้าไป เรียกดู ดาวน์โหลด หรือไม่ก็การใช้งานไซต์ หรือ (3) ว่าการใช้หรือความเพลิดเพลินของบริการจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือไม่มีข้อผิดพลาด

เวิ้งดอทคอมจะไม่รับผิดชอบต่อผลเสียหาย ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง ความเสียหายทางอ้อม การลงโทษ หรือความเสียหายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ (ก) การใช้งาน (ข) การที่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือ (ค) ข้อผิดพลาด หรือการตกหล่นในเนื้อหาหรือการทำงานของไซต์ ไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาทเลินเล่อของเวิ้งดอทคอมแม้ว่าเวิ้งดอทคอมหรือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม ในเขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความเสียหายต่างๆ ที่เป็นผลที่ตามมาหรือความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ดังนั้นข้อกำจัดหรือข้อยกเว้นด้านบนจึงอาจไม่ใช้กับคุณ ในทุกกรณี เวิ้งดอทคอมไม่ต้องรับผิดชอบต่อคุณในความเสียหาย การสูญหาย และจากการเป็นต้นเหตุของการกระทำทั้งหมด (ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาหรือไม่ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการละเลย หรืออื่นๆ) เป็นจำนวนเงินเกิน 5000 บาท

บทบัญญัติทั่วไป
ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ ในไซต์ถือเป็นข้อตกลงระหว่างเวิ้งดอทคอมกับคุณในการใช้งานไซต์ของคุณ การที่เวิ้งดอทคอม มิได้เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ์ทั้งปวงในการเรียกร้องให้มีการปฏิบัติในเวลาใดๆ หลังจากนั้น หรือการสละสิทธิ์ของ เวิ้งดอทคอมต่อการละเมิดข้อกำหนดใดๆ นี้ มิให้ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ในตัวข้อกำหนดนั้นๆ เอง เพื่อให้เป็นผล การสละสิทธิ์ใดๆ โดยเวิ้งดอทคอม จะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร สาเหตุของการกระทำใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับการใช้ไซต์ของคุณจะต้องเริ่มขึ้นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากมีการร้องเรียนหรือสาเหตุของการกระทำเกิดขึ้น ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม หากศาลในเขตอำนาจหนึ่งพบว่าข้อกำหนดใดหรือส่วนใดของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดนั้นจะถูกบังคับใช้ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่อนุญาต เพื่อให้จุดประสงค์ของข้อตกลงนี้บังเกิดผล และส่วนที่เหลือของเงื่อนไขและข้อกำหนดจะยังคงบังคับใช้และมีผลเต็มที่ เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถูกกำกับและตีความตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย