About Our Online Store

Risus suspendisse a orci penatibus a felis suscipit consectetur vestibulum sodales dui cum ultricies lacus interdum. Per suspendisse adipiscing a suspendisse auctor nibh a et at curae condimentum suspendisse enim a eu scelerisque.

ขายกับเรา
เข้าถึงลูกค้าโดยตรง.
ขายสินค้ากับเวิ้งดอมคอม
เรามองหาเกษตกรและผู้ค้าผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปเพื่อการบริโภคที่มีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยเพื่อเติ่มเต็มตลาดผู้บริโภคทั้งในประเทศและกลุ่มซีแอลเอ็มวี
เวิ้งดอทคอมสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของ วิน-วิน โมเดลของผู้ค้ากับเวิ้งดอทคอมในระยะยาว เราเชื่อว่าการทำธุรกิจแบบตรงไปตรงและยึดผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นหลักคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ตลอดเวลาเรารับฟังคู่ค้าและให้ความเคารพกับเกษตรร่วมถึงคู่ค้ากับเวิ้งดอทคอมเสมอ เรายินดีทีจะมีคู่ค้า ซึ่งรับผิดชอบต่อสังคม ห่วงไงต่อสภาพแวดล้อมและถ่ายถอดความรู้ให้ชุมชน จากประสบการณ์ของเราเกษตรและผู้แปรรูปจะมั้นคงได้ต้องมีความซื้อตรงและจริงใจกับผู้บริโภคเสมอ
การสมัครขายสินค้ากับเวิ้งดอทคอมเราจะพิจรณาผลผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะนำมาขาย เพราะเราต้องมั้นใจว่า ผลิตภัณฑ์นั้นมีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและพร้อมจะบริโภคอย่างปลอดภัย เราจะมีการสุ่มตรวจสารตกค้างและสิ่งแปลกปลอมกับสินค้าเกษตรเพื่อบริโถคอยู่เสมอ เพื่อผู้บริโภคจะมั้นใจได้ว่า ทุกสิ่งที่อยู่ในเวิ้งดอทคอมคือผลิตภัณฑ์คุณภาพเท่านั้น
เมื่อท่านผ่านการตรวจสอบหน้าร้าน หน้าสวน หน้าฟาร์มหรือแหล่งผลิตแล้ว เราจะอนุญาติยูสเซอร์ของท่านให้ท่านทำการลงประกาศขายสินค้าของท่านในทันที่
สนใจสมัครขายสินค้ากับเรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อเรา คลิกที่นี้

Risus suspendisse a orci penatibus a felis suscipit consectetur vestibulum sodales dui cum ultricies lacus interdum. Per suspendisse adipiscing a suspendisse auctor nibh a et at curae condimentum suspendisse enim a eu scelerisque.